نیازمندی های روز فرمالیته
تخفیف استثنایی استودیو تاج محل تا 20 مهر
لباس مناسب روز فرمالیته
کفش مناسب روز فرمالیته